Aktualności

Informujemy, że aktualna liczba punktów za publikację w Zeszytach Etnologii Wrocławskiej wynosi 7.

 

Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma: on - line.                                       ISSN 2084-560XCALL FOR PAPERS


Redakcja „Zeszytów Etnologii Wrocławskiej” przygotowuje kolejny numer czasopisma.

Serdecznie zapraszamy do współpracy nie tylko osoby związane z etnologią i antropologią kulturową,

ale przedstawicieli i przedstawicielki wszystkich nauk społecznych i humanistycznych.

Na teksty czekamy do 30 czerwca.