2000/1(1)

Konrad Górny

Socjologia i antropologia: wspólne obszary badawcze, ze szczególnym uwzględnieniem badań społeczności lokalnych

 

Adam Paluch

Przyczynek z wątpliwościami o "ustanawianiu" świata

 

Marcin Brocki

Krótka historia badań antropologicznych nad językiem ciała

 

Monika Baer

Procesy transformacyjne i klasy średnie w Polsce. Kilka uwag z perspektywy antropologa

 

Marek Rokita

Mleczne obrzędy przejścia, czyli kultury naturalne

 

Grzegorz Dąbrowski

Fenomen rocka na przykładzie mitu Woodstock

 

Mirosław Marczyk

Niektóre aspekty taksonomii grzybów w kulturze ludowej i ich współczesne analogie

 

Janina Radziszewska

Huculszczyzna - kraina mityczna