2006/1(8)

Adam  Paluch
Z mojej strony... czyli o Jubilatce

 

Mirosław Marczyk
Wprowadzenie do historii i struktury organizacyjnej uniwersyteckiego ośrodka etnograficznego we Wrocławiu w latach 1946-2006

 

Adam Paluch
Pracownicy Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Ewa  Banasiewicz - Ossowska
Bibliografia prac magisterskich obronionych w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej we Wrocławiu w latach 1951-2006

 

Irena  Bukowska-Floreńska
Wrocławskie badania śląskoznawcze - tradycje i współczesność

 

Zygmunt  Kłodnicki
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze i jego znaczenie dla środowiska etnograficznego we Wrocławiu

 

Mirosława Drozd-Piasecka
W kręgu Jubileuszu. Kilka refleksji na temat „Polskiego Atlasu Etnograficznego" (1945-2005)

 

Aleksander  Posern-Zieliński
Region Pacyfiku w badaniach wrocławskiego ośrodka etnologicznego. Refleksje retrospektywne

 

Zbigniew Jasiewicz
Problematyka Wschodu w badaniachKatedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Danuta Penkala- Gawęcka
Polska droga do antropologii medycznej - wkład wrocławskiego ośrodka etnologicznego

 

Katarzyna Kaniowska
Lokalna lektura; lokalna narracja - antropologia w „Zeszytach Etnologii Wrocławskiej"