2009/1(11)

Barbara Kwaśny
Polskie studia nad męskością

Kamil Pietrowiak
Wileńszczyzna. Miejsce rozmyte


Magdalena Pietrewicz
Wilno – śladami listonosza


Michalina Furtok
Stosunek mieszkańców wrocławskich kamienic do rewitalizacji odzwierciedleniem ich stosunku do przestrzeni miejskiej


Paweł Socha
Rewitalizacja Wrocławia na przykładzie najpiękniejszej secesyjnej czynszówki w naszym mieście


Łukasz Szmigiel
„Miasto − Inwersja” – ponowne odkrycie i reinterpretacja wybranych aspektów przestrzeni miasta Wrocławia za sprawą inwersji koloru

 

Violetta Pietrzak
Uchodźstwo: pomijany temat


Patrycja Polczyk
Aspekty niepełnosprawności


Tomasz Turek
„Rytuał pedagogiczny”