Archiwum

 • 2012/2(17)

  W numerze m.in.:

  Michał Mokrzan, Marta Songin-Mokrzan, Artykulacje lokalności. Konwencja UNESCO dotycząca ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego jako praktyka dyskursywna

  Czesław Robotycki, Społeczność lokalna a współczesny regionalizm i tożsamość lokalna

  Marcin Brocki, Badania ponowne w Wisłoku Wielkim – założenia projektu i wstępne wyniki

 • 2012/1(16)

  W numerze m.in.:

  Petr Skalnik, The state and the anthropologies of the state (A political anthropologist’s testimony)

  Hana Cervinkova, Feminist Theory, Anthropology and Engagement

  Agnieszka Kościańska, „Nie” znaczy „tak”? Dyskurs ekspercki na temat przemocy seksualnej wobec kobiet w prasie polskiej od lat 70. XX w. do dziś

 • 2011/1-2(14-15)

  W numerze m.in.:

  Wjaczesław W. Iwanow, Pamięci Claude'a Levi-Straussa

  Krzysztof Korżyk, Algebra myśli semiotycznie oswojonej, czyli piekielna machina Claude'a Levi-Straussa

  Michał Mokrzan, Aporie strukturalizmu. O wewnętrznych sprzecznościach antropologii Claude'a Levi-Straussa

 • 2010/1-2 (12-13)

  W numerze m.in.:

  Monika Baer Antropologiczny "inny". Orientalizacja czy potencjał krytyczny?

  Konrad Górny Pogranicze - powszechne i wieloznaczne

  Tomasz Piotr Borewicz Szaman - psychoanalityk, psychoterapeuta czy uzdrowiciel?

 • 2009/1(11)

  W numerze m.in.:

  Barbara Kwaśny Polskie studia nad męskością
  Kamil Pietrowiak Wileńszczyzna. Miejsce rozmyte

  Magdalena Pietrewicz Wilno – śladami listonosza

 • 2008/1(10)

  W numerze m.in.:

  Hana Cervinkova Bolączki męskości na buzerplatz: oficerowie czeskiej armii w 'okresie przejścia'

  Justyna Stacherzak-Raczkowska Język kobiet i język mężczyzn? O konstrukcji płci w języku

  Katarzyna Gawlicz Konstruowanie nieudacznika. Praktyki normalizacji i wykluczania w przedszkolu

 • 2007/1(9)

  W numerze m.in.:

  Marcin Brocki "Historia lubi się powtarzać"

  Michał Mokrzan O epigrafii i iteracji. Motto i cytat w tekście naukowym

  Monika Baer "Niech nas usłyszą!" Społeczeństwo obywatelskie i płeć/seksualność w Polsce

 • 2006/1(8)

  W numerze m.in.:

  Adam Paluch Z mojej strony... czyli o Jubilatce

  Mirosław Marczyk Wprowadzenie do historii i struktury organizacyjnej uniwersyteckiego ośrodka etnograficznego we Wrocławiu w latach 1946-2006

  Adam Paluch Pracownicy Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego

 • 2005/1(7)

  W numerze m.in.:
  Adam Paluch Z mojej strony ..., czyli o faktach

  Konrad Górny Czy istnieje antropologia filmu w Polsce?
  Magdalena Lica-Kaczan Tony'ego Halika opisanie indiańskiego świata. Analiza antropologiczna

 • 2004/1(6)

  W numerze m.in.:
  Adam Paluch Z mojej strony..., czyli o poprawności politycznej
  Janina Radziszewska Spór o kulturę masową
  Monika Baer Między antropologią a aktywizmem. Użycia i nadużycia wielorakich płci
 • 2003/1(5)

  W numerze m.in.:
  Adam Paluch Z mojej strony..., czyli o metaforze
  Marcin Brocki Miłość, która uczłowiecza
  Gabriela Wolak-Wereśniak Unicestwianie śmierci - o współczesnej tabuizacji końca ludzkiego życia
 • 2002/1(4)

  W numerze m.in.:

  Adam Paluch Z mojej strony..., czyli o pamięci

  Leszek Koczanowicz Społeczeństwo obywatelskie jako wyzwanie etyczne

  Dorota Kołodziejczyk "The Ground Beneath Her Feet", the globe under his pen - Rushdie's `everything novel'

 • 2001/2(3)

  W numerze m.in.:

  Adam Paluch Z mojej strony ..., czyli jeszcze kilka uwag w kwestii poznania

  Jędrzej Jaxa-Rożen Dyskurs: wolność w strukturze

  Anna Wolniak Dwoistość ponowoczesnej kultury globalnej cywilizacji Zachodu

   

 • 2001/1(2)

  W numerze m.in.:

  Adam Paluch Z mojej strony

  Adam Chmielewski Zwrot konwersacyjny

  Marcin Brocki Dziedzictwo Hermesa w antropologii

   

 • 2000/1(1)

  W numerze m.in.:

  Konrad Górny Socjologia i antropologia: wspólne obszary badawcze, ze szczególnym uwzględnieniem badań społeczności lokalnych

  Adam Paluch Przyczynek z wątpliwościami o "ustanawianiu" świata

  Marcin Brocki Krótka historia badań antropologicznych nad językiem ciała