Kontakt

Zeszyty Etnologii Wrocławskiej

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

Uniwersytet Wrocławski

ul. Szewska 50/51

50-139 Wrocławtel. (+48) 71-375-2514; (+48) 71-375-2256

e-mail: zew@uwr.edu.pl

www.zew.uni.wroc.plMirosław Marczyk – redaktor naczelny (marmir@uni.wroc.pl)

Konrad Górny – sekretarz redakcji (kgorny@uni.wroc.pl)