Rada naukowa

Prof. Wojciech J. Burszta - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Dr hab. Eugeniusz Kłosek - Uniwersytet Wrocławski

Prof. František Vrhel - Uniwersytet Karola w Pradze

Prof. Petr Skalník - Uniwersytet Hradec Králové, Uniwersytet Wrocławski