Recenzenci współpracujący (2014 - 2016)

Janusz Barański - Uniwersytet Jagielloński

Marcin Brocki - Uniwersytet Jagielloński

Michał Buchowski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Hana Cervinkova - Etnologicky Ustav Akademie Ved Ceske Republiky

Maciej Czeremski - Uniwersytet Jagielloński

Kamil Dworaczek - OBEP IPN Wrocław

Igor Hałagida - Uniwersytet Gdański

Krzysztof Jaskułowski - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, WZ we Wrocławiu

Marcin Kafar - Uniwersytet Łódzki

Robert Klementowski - Uniwersytet Wrocławski

Grażyna Kubica - Uniwersytet Jagielloński

Zbigniew Libera - Uniwersytet Jagielloński

Katarzyna Majbroda - Uniwersytet Wrocławski

Mariusz Mazur - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Łukasz Michoń - SKIBA Wrocław

Marcin Napiórkowski - Uniwersytet Warszawski

Marek Pawlak - Uniwersytet Jagielloński

Wojciech Piasek - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Magdalena Radkowska-Walkowicz - Uniwersytet Warszawski

Janina Radziszewska - Uniwersytet Wrocławski

Małgorzata Rajtar - Polska Akademia Nauk

Marta Songin-Mokrzan - AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie

Katarzyna Stańczak-Wiślicz - Polska Akademia Nauk

Grzegorz Strauchold - Uniwersytet Wrocławski

Magdalena Sztandara - Uniwersytet Jagielloński

Andrzej Zaporowski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Recenzenci współpracujący (2016):

 

Stefan Bednarek - Uniwersytet Wrocławski

Elżbieta Berendt - Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu

Marcin Brocki - Uniwersytet Jagielloński

Marcin Czeremski - Uniwersytet Jagielloński

Jacek Kowalewski - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie

Antoni Kuczyński - Polska Akademia Nauk

Zbigniew Libera - Uniwersytet Jagielloński

Adam Nobis - Uniwersytet Wrocławski

Magdalena Sztandara - Uniwersytet Jagielloński

Patrycja Trzeszczyńska - Uniwersytet Jagielloński