Recenzenci współpracujący (2014 - 2018)

Janusz Barański - Uniwersytet Jagielloński

Stefan Bednarek - Uniwersytet Wrocławski

Elżbieta Berendt - Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu

Marcin Brocki - Uniwersytet Jagielloński

Michał Buchowski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Hana Cervinkova - Etnologicky Ustav Akademie Ved Ceske Republiky

Maciej Czeremski - Uniwersytet Jagielloński

Wojciech Dohnal - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kamil Dworaczek - OBEP IPN Wrocław

Igor Hałagida - Uniwersytet Gdański

Krzysztof Jaskułowski - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, WZ we Wrocławiu

Marcin Kafar - Uniwersytet Łódzki

Kamila Kamińska-Sztark - Uniwersytet Wrocławski

Robert Klementowski - Uniwersytet Wrocławski

Agnieszka Kościańska - Uniwersytet Warszawski

Jacek Kowalewski - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie

Grażyna Kubica - Uniwersytet Jagielloński

Antoni Kuczyński - Polska Akademia Nauk

Monika Kujawska - Uniwersytet Łódzki

Zbigniew Libera - Uniwersytet Jagielloński

Katarzyna Majbroda - Uniwersytet Wrocławski

Mariusz Mazur - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Łukasz Michoń - SKIBA Wrocław

Marcin Napiórkowski - Uniwersytet Warszawski

Marek Pawlak - Uniwersytet Jagielloński

Adam Nobis - Uniwersytet Wrocławski

Wojciech Piasek - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Magdalena Radkowska-Walkowicz - Uniwersytet Warszawski

Janina Radziszewska - Uniwersytet Wrocławski

Małgorzata Rajtar - Polska Akademia Nauk

Marta Songin-Mokrzan - AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie

Agata Stanisz - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Katarzyna Stańczak-Wiślicz - Polska Akademia Nauk

Grzegorz Strauchold - Uniwersytet Wrocławski

Jarosław Syrnyk - Uniwersytet Wrocławski

Zbigniew Szmyt - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Magdalena Sztandara - Uniwersytet Jagielloński

Patrycja Trzeszczyńska - Uniwersytet Jagielloński

Anna Witeska-Młynarczyk - Uniwersytet Warszawski

Andrzej Zaporowski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu