• Monika Baer
  Monika Baer
 • Michał Mokrzan
  Michał Mokrzan
 • Konrad Górny
  Konrad Górny
 • Mirosław Marczyk
  Mirosław Marczyk

Redakcja

Zeszyty Etnologii Wrocławskiej są pierwszym, regularnie wydawanym czasopismem naukowym sygnowanym przez Katedrę Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukazują się od 2000 roku, są już znane w środowisku etnologicznym i nie brakuje pozytywnych opinii na ich temat. Jednym z głównych pomysłodawców ZEW-u był jego pierwszy redaktor naczelny profesor Adam Paluch, który w 2006 roku przekazał redagowanie zeszytów młodszemu pokoleniu wrocławskich etnologów, wśród którego znajdują się jego uczniowie. Od tego czasu Zeszyty zyskały nową szatę graficzną oraz zmieniły charakter z lokalnego na ogólnopolski. Na łamach czasopisma ukazują się artykuły prezentujące różnorodność postaw metodologicznych, projektów badawczych, zwłaszcza tych, które realizują postulat oparcia ich o konkretne badania empiryczne w Polsce, Europie i na świecie. Antropologię kulturową uprawiają dzisiaj przedstawiciele różnych dziedzin humanistyki, pragniemy także ich zainteresować pismem. Zapraszamy do współpracy autorów podejmujących współczesne zagadnienia, prezentujących nowatorskie koncepcje, proponujących rozmaite perspektywy badawcze.

 


Redakcja:


Monika Baer

 

Konrad Górny (sekretarz redakcji)

 

Mirosław Marczyk (redaktor naczelny)

 

Michał Mokrzan

 

 

Redaktor językowy (jezyk angielski):

 

Jill Owczarzak

Assistant Professor, Department of Health, Behavior and Society
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, Maryland.